Prawo cywilne

Kancelaria Mroczek & Partnerzy  służy Klientom pomocą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.   Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami i innymi  organami, przygotowywanie  pozwów,   środków  zaskarżenia  i   innych   pism   procesowych,   przygotowywanie   opinii  prawnych,  analiz   i  projektów umów. Dostosowując się do potrzeb Klientów Kancelaria proponuje dopasowywane indywidualnie, różne warianty świadczenia pomocy prawnej.

Świadcząc usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego oferujemy pomoc prawną m. in.    w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego.
Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa umów budowlanych ( umowy o roboty  budowlane, gwarancje  bankowe, rękojmia  w  procesie budowlanym, wady budynku).

W zakresie świadczonej przez nas pomocy prawnej mieści się także prawo rzeczowe (prawo nieruchomości). Pracownicy kancelarii wykonują  analizy   stanu   prawnego   nieruchomości,   także obciążonych    hipotecznie-   oraz opiniują  treść  umów       z developerami i  spółdzielniami   mieszkaniowymi.   Udzielamy porad w zakresie prawnych aspektów współwłasności,  zasiedzenia,    a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości, doradzamy przy ustanawianiu odpowiednich zabezpieczeń umów tj. zastawów, hipotek, udzielaniu poręczeń, gwarancji oraz wszelkie inne.
Usługi świadczone są także na rzecz Klientów mieszkających za granicą.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.