Prawo pracy

Kancelaria Mroczek & Partnerzy służy Klientom pomocą w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Usługi prawne kancelarii polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych;
    reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym;
  • negocjowaniu i przygotowywaniu umów o pracę, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich
  • sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in., umów o zakazie konkurencji;
  • pomocy prawnej w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców;
  • pomocy prawnej w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych;
  • ochronie prawnej roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • egzekwowaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • doradztwie w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.