Prawo gospodarcze

Kancelaria Mroczek & Partnerzy specjalizuje się w pełnej obsłudze prawnej przedsiębiorców – tj. w zakresie wszystkich spraw, jakie są związane z ich istnieniem i działalnością, w szczególności:

 • prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, nieruchomości, hipotek, zastawów, przygotowywania umów z dziedziny obrotu gospodarczego takich jak umowy sprzedaży, agencyjne, użytkowania, najmu, dzierżawy, leasingu, factoringu, umów rachunku bankowego, poręczeń, kompensat należności;
 • prawa wekslowego i czekowego;
 • prawa zabezpieczeń umów, cesji wierzytelności;
 • prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń majątkowych i transportowych, gwarancji ubezpieczeniowych;
 • prawa bankowego, w tym umów rachunku bankowego, kredytów, poręczeń, akredytyw, gwarancji bankowych, oraz innych czynności bankowych;
 • prawa ochrony konkurencji i konkurentów;
 • prawa znaków towarowych, rejestracji znaków towarowych – graficznych i słownych;
 • reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracy;
 • prowadzenia akt pracowniczych;
 • windykacji i egzekucji.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.