Prawo handlowe

Kancelaria Mroczek & Partnerzy świadczy doradztwo w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia tejże działalności. Nasze usługi prawne prawne w tym zakresie polegają  między innymi na:

  • rejestracji spółek – przygotowaniu i składaniu wniosków do sądu o rejestrację;
  • zakładanie i obsługa spółek oraz innych podmiotów gospodarczych – przygotowywanie aktów założycielskich spółek (umowa spółki), w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych, przygotowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał;
  • zmiany w organach spółek – przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian;
  • podział, łączenie i likwidacja – przygotowywanie dokumentów dotyczących podziału, łączenia i likwidacji spółek w tym planów połączenia, uchwał,
  • zgłaszanie informacji z tym związanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MS i G), doradztwo przy sprzedaży udziałów;
  • doradztwie prawnym w zakresie złożonych transakcji gospodarczych oraz obsługą podmiotów gospodarczych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z obsługą prawną w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.