Windykacja

Długi stają się z każdy rokiem coraz bardziej obecne w naszym życiu. Przed czterema laty liczbę niesolidnych dłużników, a za takich przyjęło się uznawać osoby/firmy nieregulujące swych należności przez okres dłuższy niż dwa miesiące, było ponad 1,5 mln. Na obecną chwilę jest ich ponad 2,5 mln. Skutkuje to także zwiększającą się liczbą wpisów w wszelkiego rodzajach rejestrach, bazach dłużników. Wszystko to sprawia, że coraz częściej nasi Klienci zmuszeni są do skorzystania z tzw. windykacji.

Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń. Co do zasady windykacje możemy podzielić na trzy części:

– windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności;

– windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak reakcji dłużnika na przesłane mu wcześniej mu wezwanie do zapłaty- sprawia, iż koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie orzeczenia sądowego czyli wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy i jest podstawą do egzekucji komorniczej;

-windykację komorniczą podczas której to komornik prowadzi postępowanie mające na celu ustalenia składników majątku dłużnika z którego to można zaspokoić roszczenie wierzyciela określone w tytule wykonawczym.

W ofercie kancelarii prawnej Mroczek & Partnerzy  znajduje się pełen zakres usług   w zakresie prowadzenia windykacji na każdym jej etapie. Posiadamy  w tej materii bogate, wieloletnie doświadczenie, zdobyte podczas pracy na rzecz takich podmiotów jak między innymi: Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Lukoil Polska S.A., Stoen S.A., ZEWT S.A. i inne.

Współpracujemy z kancelariami komorniczymi i biurami tzw. wywiadu gospodarczego, w naszych szeregach znajduję się także wykwalifikowani mediatorzy gospodarczy co sprawia, iż jesteśmy niezwykle skuteczni w dochodzeniu należności naszym Klientów.

Kancelaria prawna stawia sobie za cel jak najszybsze odzyskanie świadczenia tj. już na etapie windykacji polubownej czy inaczej przed sądowej. Nauczeni doświadczeniem, że sprawy sądowe mogą się przeciągać w naszych sądach miesiącami o ile nie latami jest to naszym priorytetem. Proces ten wszczynamy wysłaniem do dłużnika wezwania do zapłaty, w którym to opisujemy jakiej wysokości jest dług i skąd się wziął, jak go spłacać itd. Często w wyniku poczynionych przez kancelarię ustaleń kiedy to okazuje się, że dłużnik co prawda nie ma chwilowo pieniędzy ale jest szansa na wybrnięcie z problemów sugerujemy naszym Klientom aby „wyciągnęli rękę” do dłużnika, i sugerujemy zawarcie stosownych porozumień/ugód i nasz zespół prowadzi negocjacje. Szanując także czas Klientów możliwe jest zdalne zlecenie windykacji zespołowi kancelarii prawnej i dalszy kontakt on-line.

Jeśli sprawa jednak trafia do sądu nasz Klient otoczony jest przez kancelarię prawną Mroczek & Partnerzy opieką na każdym etapie procesu, to samo tyczy się postępowania egzekucyjnego.

Staramy się minimalizować koszty ściągania długów. Wynagrodzenie za przygotowanie i prowadzenie procesów sądowych jest niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Min. Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Możliwe jest indywidualne ustalenie wysokości wynagrodzenia. Co ważne wszystkie poniesione koszty obsługi na etapie sądowym i egzekucyjnym wracają do Klientów gdyż pokrywa je dłużnik.